[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:]

[تاریخ:] ١آذر ١٣٧٠

 

روز گذشته دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی یک مصاحبه مطبوعاتی گزارش عملکرد این شورا را تشریح کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن ارائه گزارش عملکرد یک ساله این شورا گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی از تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۶۹ تا تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۷۰ مجموعاً ۳۵ جلسه به میزان ۸۰ ساعت داشته است. وی گفت: برخی از مصوبات شورایعالی در این سال با تفکیک محورهای چهارگانه فرهنگ عمومی، آموزش و تحقیق در دانشگاه‌ها، آموزش، دولت و جامعه و بالاخره استاد، معلم و دانشجو و فرهنگ عمومی به شرح زیر می‌باشد:...

...۷- بررسی گزارش مربوط به فعالیت بهائیان

اهم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در

...دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در قسمت دیگری از مصاحبه: مصوبات شورای عالی را در چهار محور دسته‌بندی کرد وی این محورها را به این شرح در اختیار خبرنگاران قرار داد:

محور اول: موضوعات فرهنگی در حالت کلی

...۱۲- بررسی گزارش مربوط به فعالیت بهائیان...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]