[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی

دفتر وزیر

 

شماره ۰۱۱ / ۳ / ١۹۴۹۱ س

تاریخ ۲ آذر ۱۳۷۲

پیوست-----

 

بسمه تعالی

 

ریاست محترم سازمان کشاورزی استان مازندران

 

سلام‌علیکم.

به پیوست عین نامه مورخ ۲۴ آبان ۷۳ آقای بهرام نبی الهی کارمند اخراجی ایفاد میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید موارد مطروحه ایشان را بررسی و ضمن انجام اقدامات لازم از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند. ع/۳۰

 

علی دانشی

مدیرکل دفتر وزارتی

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]