[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۱۲۰۵۶

تاریخ: ۲۹ آبان ماه ۱۳۳۱

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری هشتم

محرمانه و مستقیم

وزارت کشور

معطوفاً بنامه شماره ۲۵۸۲- ۱۱۲۵۶ - ۲۰ آبان ۱۳۳۱ متضمن رونوشت مشروحه تیمسار سرلشکر علائی در خصوص واقعه روز دهم مهرماه ۱۳۳۱ رفسنجان باستحضار میرساند.

چنانکه ضمن گزارش اخیری که طی شماره ۱۱۲۱۰ - ۱۳ آذر ۱۳۳۱ باستحضار رسیده فعلاً با احضار آقای انصاری واعظ بکرمان و پیشبینیهائی که شده وضع رفسنجان عادی و جای نگرانی نیست اینک رونوشت نامه شماره ۱۰۴۱۸ لشکر ۷ کرمان که حاکی از برقراری نظم و امنیت میباشد بپیوست ایفاد میگردد معالوصف دستورات لازم به هنگ ژاندارمری و اداره شهربانی کرمان داده شده که به مأمورین انتظامات آنجا دستورات لازم را بدهند و فرمانداری رفسنجان نیز مراقبتهای لازمه را معمول خواهند داشت.

ضمناً لازم میداند باستحضار برساند آقای عباس خاندانی رفسنجانی نیز که بنا بمدارک موجود پرونده از محرکین این قضیه شناخته شده و بهمین جهت بکرمان احضار شده بود و از طرف دادگاه رفسنجان تحت تعقیب بوده است محرمانه بطهران عزیمت و با نطقی که اخیراً از رادیو طهران ایراد نموده است بیشتر موجبات عدم رضایت مردم رفسنجان را فراهم داشته و اقدامات لازمه برای اعاده او برفسنجان از طرف شهربانی بعمل آمده است.

در خاتمه بعرض میرساند بمحض حصول اطمینان کامل از برقراری نظم عمومی در رفسنجان و خروج آقای انصاری از کرمان که این دو سه روزه عملی خواهد شد فعالیتهای لازم در تعقیب موضوع از مأمورین مربوطه بعمل خواهد آمد که مرتکبین اصلی مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار گیرند.

از طرف استاندار استان هشتم

[امضاء]

 

[مهر: هیئت دفتر محرمانه وزارت کشور]

شماره: ۱۲۲۳۸

تاریخ: ۸ آذرماه ۱۳۳۱

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]