[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه

دیوان عدالت اداری

برگ رسید دادخواست

 

بدینوسیله اعلام میدارد که دادخواست بشیر دانا فرزند وحید با عنوان موضوع تقاضای اعطای تسهیلات و طرف شکایت وزارت علوم تحقیقات در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۳۴: ۴۰: ۸ وصول گردید و با شماره ثبت کل ۸۵۷۰ به شعبه ۲ بدوی ارجاع گردید.

دبیرخانه دیوان عدالت اداری

 

 

تذکرات:

- در نگهداری این برگ رسید مراقبت لازم را بعمل آورید رسید مجدد صادر نمی‌گردد.

- پیگیری حضوری شکوائیه منوط به ارائه رسید یا اعلام شماره ثبت کل می‌باشد.

- پاسخگوئی صرفا به شخص شاکی وکیل یا قائم مقام قانونی شاکی میسر خواهد بود.

- رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیر حضوری می‌باشد پس از تعیین شعبه با شعبه مربوطه تماس تلفنی برقرار نمایید.

- در صورت تجدید نظر خواهی از آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری شعبه رسیدگی کننده یک ماه پس از ثبت دادخواست مشخص خواهد گردید.

شماره تلفن دیوان: ۸ - ۵۵۶۰۹۰۳۱

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]