[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

کلاسه پرونده: ۷۴ -/۲/ ۵۴۴

رأی دادگاه -----

 دادنامه: ۱۱۶۷- [تاریخ:] ۸  بهمن ۷۴

بسمه تعالی، با توجه به محتویات پرونده و گزارش مراجع انتظامی و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و برگ معاینه جسد و شکایت اولیاء دم و اقرار و دفاعیات ناموجه متهم بزه انتسابی یکفقره قتل غیرعمدی حسن هنرپیشه جوثقانی ۸۹ ساله بهائی مذهب توسط متهم نظام علی عبادی فرزند محمود در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی ثابت است ولی با توجه به اینکه برای مقتول بهائی در قانون دیه‌ای تعیین نشده و طبق فتاوی فقهای اسلام و صفحه ۵۵۹ تحریرالوسیله مسئله ۳۱ و ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی دیه فقط برای مقتول مسلمان تعیین گردیده و نیز برای مسیحیان و یهودیان و مجوسیان در ذمه اسلام نیز مقدار هشتصد درهم نقره تعیین شده و سایر کفار دیه‌ای ندارند لذا در مورد پرداخت دیه باولیاء دم که همگی اقرار بهائیت خود و پدر مقتولشان دارند حکم ببرائت متهم نامبرده صادر میگردد، ولی باستناد بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن متهم آقای نظام علی عبادی بپرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان معادل پانصد هزار ریال بعنوان جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم میگردد٠ این رأی بمدت ۲۰ روز پس از ابلاغ بشکات قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر مرکز استان تهران میباشد٠

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان ری - قاضوی

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

دو برگ دادنامه جهت ابلاغ به شاکیه فرنگیس هنرپیشه به نشانی تهران – سه‌راه تهران ویلا – کوچه شهید عرب نجفی – پ ٨ منزل محمودی – ارسال می‌گردد.

[امضا روی مهر رسمی]

[امضا]

۱۵ اسفند ۷۴

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]