[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روی کاغذ بدون مارک نوشته شده]

[تاریخ: مرداد ۱۳۲۳؟]

 

حضور محترم جناب آقای نخست وزیر تقدیم شود:

استدعای بنده برای جلوگیری سریع و دفع انقلاب شاهرود این است که همین امروز تصمیم عاجلی اتّخاذ و اوامر لازم صادر گردد. اگر اقتضا نمی‌کند قوای نظامی اعزام گردد، اقلّاً یک‌صد نفر ژاندارم و پنجاه نفر مأمور کارآگاه لایق از طرف شهربانی به فوریّت اعزام و محرّکین انقلاب دستگیر و تبعید شوند و الّا شهر در آتش فتنه و فساد خواهد سوخت و مردم ناچار از بعضی توسّلات خواهند شد. خود بنده روز شنبه ساعت ۱۰ اجازه شرفیابی می‌خواهم.

 

[دستنوشته:] آقای (فریور؟)، اقدام شده، بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]