[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] بنیاد مطالعاتی روشنگر

[تاریخ:] ۶ بهمن ١٣٩٨

 

انجمن حجتیه و مبارزه با بهائیت

شیخ محمود حلبی تأکید می کرد تکلیف شرعی و دینی همه مبارزه با بهاییت است. آنها اعتقاد داشتند دشمن اصلی اسلام بهاییت است. درست است که بهاییان تبلیغات گسترده ای انجام می دادند و توانسته بودند به سرعت در حکومت پهلوی نفوذ پیدا کنند و بسیاری از پست های کلیدی کشور را در اختیار بگیرند. اما با […]

شیخ محمود حلبی تأکید می کرد تکلیف شرعی و دینی همه مبارزه با بهاییت است. آنها اعتقاد داشتند دشمن اصلی اسلام بهاییت است. درست است که بهاییان تبلیغات گسترده ای انجام می دادند و توانسته بودند به سرعت در حکومت پهلوی نفوذ پیدا کنند و بسیاری از پست های کلیدی کشور را در اختیار بگیرند. اما با این وجود انجمن حجتیه طبق اساسنامه خود فقط مبارزه با بهاییت را در قالب فعالیت های علمی و فرهنگی آن هم در چهار چوب مقررات و قوانین حکومت پهلوی می دانست. شهید سیدعبدالکریم هاشمی نژاد در نقد انجمن می گوید:«این جور نبود که رژیم بگوید بروید با بهائیت مطلقاً مبارزه کنید. اگر این آقایان هم ادعا می کنند با بهائیت مبارزه کردیم، کم لطفی می کنند.

بهائیت سه بعد داشت: ۱- بعد اقتصادی ۲- بعد سیاسی ۳- بعد فکری. دقت کنید، اینها در بعد سیاسی و اقتصادی، یک قدم هم اجازه نداشتند مبارزه کنند. رژیم، قرص و محکم، جلوی اینها را می گرفت. اینها می توانستند حتی راجع به پپسی کولا صحبت کنند که مال ثابت پاسال بود؟ اینها می ‌توانستند راجع به شرکت ‌هایی که از نظر اقتصادی در اختیار بهائیت بود، حرف بزنند؟ ابداً. اینجا رژیم چراغ قرمز داده بود و آقایان هم، براساس دیدشان نمی گویم خیانت، با رژیم درگیری پیدا نمی کردند. دیدشان این بود که باید آهسته رفت، تا گربه شاخ نزند! بنابراین، در بعد اقتصادی، مبارزه ای با بهاییت نداشتند و نمی ‌توانستند هم داشته باشند. در بعد سیاسی هم به همین ترتیب، می توانستند بگویند آقای هویدا، چرا تعدادی از وزرای کابینه تان بهایی هستند؟ ابداً. می گفتند فضولی موقوف. پس کجا مبارزه می کردند و رژیم اجازه می داد به آنها؟ فقط در بعد فکری».(۱)

۱، زندگینامه سیاسی شهید هاشمی نژاد، حسن جلالی عزیزیان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص۲۷۹-۲۸۰

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]