[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] بنیاد هابیلیان

[تاریخ:] ١٠ تیر ١٣٩٣

 

بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)، نمایشگاه «تزویر و تحجر» را با حضور اساتید و جمع کثیری از دانشجویان در دانشگاه شهید باهنر کرمان برپا نمود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)، این نمایشگاه از سه غرفه شامل معرفی شهدای ترور کرمان، انجمن منحرف حجتیه و فرقه ضاله بهائیت تشکیل شده بود.

ابعاد ناشناخته‌ای از فرقه ضاله بهائیت با موضوعاتی از قبیل نگاهی به تاریخچه فرقه ضاله بهائیت، نقش بهائیت در حکومت پهلوی، نظر حضرت امام خمینی (ره) درباره بهائیت، احکام و اعتقادات بهائیان، مناسبت درون فرقه‌ای بهائیان، سمبل‌های بهائیان، بهائیت و اسرائیل، ترفندهای تبلیغاتی و شیوه‌های جذب بهائیان در قالب عکس و پوس‌تر برای آشنایی دانشگاهیان درمعرض نمایش قرار گرفت....

در این نمایشگاه، آثار صوتی، تصویری، نرم افزاری و کتب بنیاد هابیلیان درباره انجمن حجتیه و فرقه بهائیت به معرض نمایش در آمد که با استقبال گسترده دانشگاهیان مواجه شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]