[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] مهر ایران

[تاریخ:] ۲۰ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۴۶

 

دیلی تلگراف می‌نویسد: بر اثر تذکرات یکی از دول خارجی دولت ایران تصمیمات جدیدی در باره فرقه های مذهبی گرفته است

یک وزیر کابینه در این باب به دیلی تلگراف گفت: حوادث مذهبی موجب می شود که آمریکائی ها نظر بدی درباره ایران پیدا کنند.

در هفته گذشته روزنامه دیلی تلگراف ارگان حزب محافظه کار انگلیس چاپ لندن مقاله‌ئی در باب فعالیت‌های مذهبی اخیر در ایران نوشته که از نظر اطلاع و آگاهی خوانندگان عزیز بنظر یک روزنامه متنفذ انگلیس باین موضوع بدرج آن مبادرت میکنیم.

در تهران یکی از عالی‌ترین مقامات ایرانی بمن گفت که احتیاطات لازم بعمل آمده است که هیچ نوع حمله تازه‌ئی علیه فرقه بهائیه صورت نگیرد. قبلا در محافل مختلف ایران ابراز شده بود که ممکن است در ماه محرم چنان حوادثی در ایران روی دهد که بکلی ارکان زندگی مردم را در هم بریزد.

دیلی تلگراف مینویسد: گمان میرود که در ایران در حدود ۲۰۰ هزار بهائی وجود داشته باشد. در ایران به مذاهب زرتشتی مسیحی و یهودی آزادی کامل داده شده و برای بهائی‌ها آزادی قائل نیستند و معتقدند که این مذهب منشق از مذهب اسلام و بر خلاف اصول آن است.

در باره ماه رمضان که طی آن مردم مسلمان روزه میگیرند فلسفی، ملای متعصب ایران زیر نظر یکی از پیشوایان بزرگ مذهبی ایران چندین سخنرانی پرهیجان علیه فرقه بهائیه ایراد کرد و مردم را علیه آن‌ها تحریک نمود.

فلسفی یکی از روحانیون ضد کمونیست ایران است و سخنرانیهای ضد کمونیستی وی کمک و خدمت بزرگی بدولت نموده بود و از طرف دولت بوی اجازه داده شده بود که این سخن‌رانیها را ایراد نماید. پس از ایراد این سخنرانیها در شهرستان‌های ایران شورش‌هائی در گرفت و مردم بنقاط عبادت بهائیه حمله‌ور گردیدند و بالاخره حظیرةالقدس را که یکی از بزرگترین محل عبادت بهائیان است خراب نمودند. بعد از طرف بعضی کشورهای خارجی طرفدار بهائیان بدولت ایران تذکراتی داده شد و با اینکه اتخاذ چنین تصمیماتی در ایران مشکل است دولت برای جلوگیری از بروز حوادث مجددا مشغول اقدام گردید.

یکی از وزرای کابینه بمن گفت: «ایران همیشه مشهور بوده است که در برابر اقلیت‌های مذهبی قدرت تحمل دارد و وقایع اخیر این شهرت را از میان برده است.

از این گذشته امریکائیها ممکن است بر اثر این حوادث نظر بدی در باره ایران پیدا کنند و از خرج کردن سرمایه خود در این کشور خودداری نمایند. و حال آنکه ما بسرمایه خارجی احتیاج فراوان داریم. حتی آیت‌اله بروجردی نیز بموجب بعضی گزارش ها اظهار داشته است که نمی‌بایست تظاهرات باین مرحله برسد.

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]