[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه‌تعالی

 

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۶۰

شماره: ۲۵۱

 

بخشنامه محرمانه

به: سرپرستان کلیه مناطق و شعب

از: امور اداری و پرسنلی

 

احتراماً عین بخشنامه شماره ۲۰۲۶۱ وزارت کار و امور اجتماعی که به تائید سازمان صنایع ملی ایران نیز رسیده است در ذیل درج میگردد.

 نظر به اینکه طبق بند ۸ ماده ۲۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی مجازات عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند و یا عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود و باستناد مفاد ماده ۵۸ قانون مذکور مقررات یادشده در مورد کلیه کارکنان (اعم از مشمولین قانون کار یا قانون کار کشاورزی و غیره) مؤسسات دولتی و کارخانجات و بانکها و شرکتها و مؤسسات مشابه دولتی یا وابسته به دولت، ملی شده و مصادره شده لازم‌الاجرا است لذا مراجع حل اختلاف مکلفند از صدور رأی به نفع کارکنان اخراجی واحدهای بالا که عضویت آنان در فرق ضاله و سازمانهای فوق‌الذکر مسلم و محرز میباشد خودداری نمایند.

 

حسن معتمد رضائی

معاونت نظارت بر روابط کار

 

از کلیه سرپرستان مناطق و شعب شرکت ملی شده ایران گاز تقاضا میگردد مفاد بخشنامه مذکور را در اسرع وقت و با نهایت دقت اجرا نمایند.

 

با احترام

امور اداری و پرسنلی

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]