[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] سه شنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۶۰ - ۱۱ صفر ۱۴۰۲ - ۸ دسامبر ۱۹۸۱

[شماره:] ۱۱۴۵۳

 

اطلاعیه وزارت کار در مورد عدم صدور رأی به نفع کارکنان اخراجی عضو فرقه ضاله بهائیت

در پی بازسازی کارکنان مشمول قانون کار یا کار کشاورزی در واحدهای دولتی و مؤسسات مشابه دولتی و وابسته به دولت و مراجعه افراد اخراجی این مؤسسات به ادارات کار و امور اجتماعی، روز گذشته از سوی وزارت کار و امور اجتماعی بخشنامه‌ای بدین شرح خطاب به کلیه ادارات کار و امور اجتماعی صادر شد:

نظر به اینکه طبق بند هشت ماده ۲۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، مجازات عضویت فرقه ضاله بهائیت که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند و با عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود؛ و به استناد مفاد ماده ۵۸ قانون مذکور مقررات یاد شده در مورد کلیه کارکنان، اعم از مشمولین قانون کار یا قانون کار کشاورزی و غیره، مؤسسات دولتی و کارخانجات و بانکها و شرکتها و مؤسسات مشابه دولتی یا وابسته به دولت ملی شده و مصادره شده لازم الاجراء است، لذا مراجع حل اختلاف مکلفند از صدور رأی به نفع کارکنان اخراجی واحدهای ذکر شده که عضویت آنها در فرقه ضاله بهائیت و سازمانهای فوق‌الذکر مسلم و محرز میباشد، خود داری کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]