[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت دادگستری، ادارۀ دفتر کلّ وزارتی؛ شمارۀ: ۱۸۲۰۸؛ به تاریخ: ۳۱/۵/۱۳۲۳

 

بخش‌نامه به دادسراها و دادگاه‌های بخش، شهرستان‌ها و استان‌ها

به طوری که از وزارت کشور اطّلاع می‌دهند، چندی است اشخاص مغرض و مفسده‌جو اختلافات مذهبی و مسلکی را دست‌آویز کرده و پیوسته مردم را به بلوا و اغتشاش و دزدی و ایراد ضرب و جرح حتّیٰ قتل نفس تحریک می‌نمایند و به همین جهت به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها دستور داده شده با تشریک مساعی سایر مأمورین دولتی و معتمدین محلّ، تدابیری به کار برند که هر چه زودتر اشخاص ماجراجو، تعقیب[۱] و به کیفر قانونی برسند و امنیّت برقرار گردد. لازم است در حدود مقرّرات قانونی با کمال جدّیّت در اجرای این دستور اقدام و تشریک مساعی نمایید و هیچ‌گونه ارفاقی نسبت به این‌گونه اشخاص مفسده‌جو معمول ندارد.

وزیر دادگستری، اسدالله مامقانی، [ امضاء: اسدالله مامقانی ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: اشخاص ماجرا جود و نا تعقیب!.