[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

 

تاریخ: [ناخوانا]

شماره: [ناخوانا]

پیوست

 

ای پیامبر به بندگانم بگو که به بهترین وجه سخن بگویند. قرآن کریم

 

اداره کل کارگزینی

بازگشت بنامه شماره ۷۶۱۰ /۴- ٣٠ اردیبهشت ۶۱ اشعار میدارد:

١- طبق فتوای اکثر مراجع منجمله حضرت آیت [الله] العظمی امام خمینی پرداخت حقوق به افرادیکه وابسته به فرقه ضاله بهائیت میباشند از بیت‌المال دولت جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد لذا برقراری ارتباط و پرداخت حقوق و مزایای از طریق لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب ۲۴/[؟]/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به افراد مذکور با فتاوی علمای اعلام مغایرت دارد.

٢- چون امکان برقراری ارتباط از طریق لایحه مذکور به افراد فوق‌الذکر مقدور نمیباشد گواهی انجام خدمت نیز نمیتوان برای آنان صادر کرد و ضمناً معافیتی نیز در این زمینه در قانون پیش‌‌بینی نشده و بموجب ماده ۵ لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی قبل از انجام خدمت موضوع قانون تحویل مدارک تحصیلی و یا تأییدیه آن بوسیله مؤسسات آموزشی و مقامات صالحه دیگر ممنوع است.

٣- برای رفع مشکل موجود وزارت بهداری راه حلی انتخاب و در اصلاحیه‌ایکه تهیه نموده گنجانیده است و در نظر دارد آنرا به هیأت دولت تقدیم دارد.

 

 

دکتر نور احمد لطیفی

معاون نظارت و پارلمانی

[امضا]

١٢ خرداد ۶۱

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

[تاریخ:] [ناخوانا]

٠٩٥٢٩

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]