[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از: معاونت پرسنلی نزاجا (مد پرسنلی قوانین)

به: گیرندگان یکم ز

موضوع: بخشنامه

 

[تاریخ:] ۲۱ آذر ١٣۵۸

شماره: ۳ / ٠٣ / ۴۰۲

 

رونوشت لایحه قانونی منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسلام و زرتشتی، کلیمی، عیسوی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در جلسه مورخه ۲۹ آبان ١٣۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده و طی نامه شماره ۴۷/ ٠۳ /۴۰۲ – [تاریخ:] ۱۲ آذر ١٣۵۸ سماجا ۱ (قوانین و مقررات) ابلاغ گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می‌گردد.

جانشین معاون پرسنلی نزاجا سرهنگ ستاد آذر شاهین / سرهنگ عنایتی

طرح قانون منع استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسلام، زرتشتی، کلیمی و عیسوی نیستند در نیروهای مسلح جمهور اسلامی ایران

ماده واحده: استخدام کسانیکه متدین بیکی از ادیان اسلام زرتشتی کلیمی و مسیحی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مطلقاً ممنوع است.

تبصره ۱: کسانیکه متدین بیکی از ادیان مصرح در این قانون نبوده و قبلاً باستخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده‌اند در صورتیکه ارشاد شده و صادقانه اسلام را قبول نمایند کماکان در خدمت ابقاء و الا از خدمت اخراج خواهند شد.

تبصره ۲: بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه متدین بیکی از ادیان مصرح در این قانون نباشند از دریافت حقوق مربوط محروم خواهند بود مگر آنکه ارشاد شده و صادقانه اسلام را قبول نمایند.

تبصره ۳: درجه‌داران و کارمندان غیرنظامی و هم‌طراز آنان و افراد بازنشسته موظف و مستمری‌بگیران آنان به علت استضعاف از شمول تبصره ۲ این قانون مستثنا می‌باشند.

تبصره ۴: ملاک تشخیص ارشاد و قبول دین اسلام ارائه مدرک کتبی از یکی از مراجع تقلید مبنی بر تبری از [ناخوانا] و تشرف به دین مبین اسلام و درج مراتب در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار از کشور می‌باشد.

شماره ۳۱ /۷ /۸۰۱ – [تاریخ:] ۸ دی ١٣۵۸ رونوشت امریه فوق جهت اطلاع و اجرای دقیق مفاد آن به گیرندگان چهارم لشگر فرستاده می‌شود.

 

سرپرست ل ۱۶ زرهی سرهنگ ستاد – پور موسی

از سوی: سرهنگ ۲ ستاد احدی

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]