[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 

وزارت آموزش و پرورش

دفتر مدیر

بازگشت به حکم شماره ٣/ ۴/ ۱۴۹۰ –[تاریخ:] ١  تیر ۵۸ که بموجب آن بعلت نداشتن یکی از مذاهب رسمی و قانونی کشور بخدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده شده و پنج صفحه [ناخوانا] که ده‌ها نفر از هم عقیده‌های شما که وضع استخدامی مشابه شما دارند بعنوان دفاع کردن [ناخوانا] اشاره دارد.

وزارت آموزش و پرورش در [ناخوانا] عدل اسلامی ایران [ناخوانا] و مؤمن و متدین بدین مبین اسلام [ناخوانا] متعهد به اجرای احکام قرآن و شریعت محمدی در مدارس میباشد و بپاس خون شهدای اسلام و [ناخوانا] و اجازه [ناخوانا] مانند دوران طاغوت که [ناخوانا] در راه ترویج فساد و ناپاکی [ناخوانا] و تخفیف دین مبین اسلام بکار میرفت پیروان مسلک بهائیت در واحدهای آموزشی باشند و از این طریق افکار پاک و معصوم دانش آموزان را آلوده و منحرف نمایند و بصرف اینکه [ناخوانا] اداره عائله‌ای را بر عهده دارند مجددا‌ً [ناخوانا] بار خطیر و حساس تعلیم و تربیت این عزیزان وطن را بشما بسپارد.

با توجه باین اصل مهم که هر قدر محیط مقدس آموزش و پرورش منزه‌تر و بی‌آلایش‌تر باشد مدرسه تجلی‌گاه انوار الهی و معلم مبشر رسالت راستین و حقیقی خویش خواهد بود بی‌تردید نمیتوان موجباتی فراهم آورد تا مانند گذشته افراد بهائی فعالیتهای آموزشی کشور را در دست داشته باشند اگر بیاد بیاورید که چگونه هزاران نفر از مردان و زنان برهبری پیشوایان و علمای اسلامی چه رنجها برده و در تبعیدگاهای مخوف چه شکنجه‌ها دیده و (ناخوانا) وطن در برابر زجرها و بیدادها پایمردی نموده و الله‌اکبر گویان غول هولناک دژخیم را بزانو درآورده و سرانجام در این راه شربت شهادت نوشیده‌اند انصاف خواهید داد که نباید ساحت مقدس آموزش و پرورش را بدست افرادی امثال شما که خلاف مصالح عالیه اسلام و در جهت اشاعه و ترویج افکار ناصواب گام برمی‌دارید بیالائیم.

در خاتمه یادآور میشود که استخدام افراد ایرانی در ادارات دولتی در صورتیکه متدین به یکی از ادیان رسمی اسلام – یهود- مسیح – زرتشت نباشند منع قانونی دارد. بنابراین پایان دادن بخدمت شما مستند بمواد قانون موجود و متضمن حداقل مجازات است. مسلماً اشد مجازات متوجه متصدیان استخدام شماست که قریباً در دادگاههای انقلاب اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت حقوق ایّام گذشته شما که غیرقانونی پرداخت شده مورد بررسی است و در آینده نزدیک نتیجه آن اعلام میگردد.

محمدعلی رجائی

[امضا]

[؟]  شهریور  ۵۸

سرپرست وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]