[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وزارت دارائی

بنگاه راه‌آهن دولتی ایران

شماره ۶۸۰- ۱۲ بهمن ۳۶ محرمانه

طبق بند ۴ از ماه ۲ قانون استخدام کشوری اصولاً استخدام کسانیکه معروف بفساد عقیده میباشند مجوزی نداشته و چنانچه بدون توجه به ماده مزبور استخدام شده باشند میبایستی بخدمت آنان با توجه بخشنامه ۷۶۸۲ - ۲۴ تیر ۳۶ نخست‌وزیری خاتمه داده شود که به همین نحو در وزارت دارائی عمل گردیده. چنانچه کارمندان مذکور کتباً انصراف خود را از بهائی بودن تصدیق و اعتراف نمایند اشتغال بکار آنها بلامانع در غیر اینصورت میبایستی طبق قانون و بخشنامه مزبور بخدمت آنان خاتمه داده شود

رئیس اداره کارگزینی کل محمد عبادی

رونوشت اداره کل بازنشستگی

محرمانه ۱۹۷ - ۱۹ بهمن ۳۶ ثبت شد

 

رونوشت مطابق اصل است

رئیس کارگزینی [ناخوانا] راه‌آهن جنوب

[امضا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]