[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ای اهل ایمان اگر فاسقی برای شما خبری آورد ابتدا در مورد آن خبر تحقیق کنید مبادا از جهالت شما ضرری به قومی برسد و سپس از آنچه کرده‌اید پشیمان گردید " قرآن سوره حجرات"

 

همۀ بدبختی‌های ما از آمریکاست - امام خمینی

 

آنچه که در روزهای اخیر در تمامی محافل امپریالیستی و از طریق وسائل ارتباط‌جمعی مزدورشان که وظیفه‌ای جز خدمت به منافع ابرقدرت‌ها ندارند شایع شده است مسئله اعدام‌ها در ایران و محکوم کردن این به‌اصطلاح اعدام‌ها از طریق سازمان‌های مختلف است که همگی تحت تأثیر امپریالیسم و صهیونیسم بین‌المللی قرار دارند هرچند که تحت عنوان " غیردولتی" فعالیت داشته باشند.

...مسلم است که شنونده یا بیننده یا خواننده ناآگاه این رسانه‌ها با این مطلب که در رژیم اسلامی حتی مخالفین رژیم و نویسندگان مبارز نیز اعدام می‌شوند نسبت به رژیم جمهوری اسلامی بدبین می‌شوند و همین خود هدف این تبلیغات است تا با بدبین کردن مردم نسبت به این انقلاب جوان از پیشرفت این انقلاب به سایر مناطق تحت ستم و بالأخص مسلمانان منطقه جلوگیری به عمل آورند.

این روزها یکی از اهداف تبلیغاتی مزدوران غربی حمایت از فرقۀ ضاله و صهیونیسم ساخته بهائی است و قصد دارند با بوق و کرنا گوش فلک را از این ادعا پر کنند که این افراد صرفاً به خاطر عقایدشان مجازات می‌گردند در صورتیکه تعداد اعدامی‌های این فرقه حتی به تعداد انگشتان دست نیز نیست. جالب است که در عین حال تعداد معتقدین به این فرقه را ده‌ها هزار نفر اعلام می‌دارند. باید از این‌ها پرسید اگر واقعاً این افراد به خاطر عقایدشان اعدام میگردند پس چرا تعداد اعدامیهای این فرقه از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کند و چرا اکثریت قریب به اتفاق اعدامیها در ایران به‌اصطلاح مسلمانان بوده‌اند؟ آیا این نشان می‌دهد که مسلمانان به خاطر عقایدشان مجازات می‌گردند؟! جمهوری اسلامی ایران همان‌گونه که بارها اعلام داشته است هیچ‌کس را صرفاً به خاطر عقیده و تعلقش به مذهب خاص اعدام نمی‌کند و آنچه برای ایران مهم است اعمال مجرمین است و نه عقایدشان با توجه به دور بودن هموطنان عزیزمان از جو داخل کشور ما در اینجا بخش کوچکی از اعمال وحشیانه کسانی را که در ایران کنونی مجازات می‌شوند ذکر می‌کنیم با امید به اینکه خواهران و برادران هموطن با توجه به آیه‌ای که در صدر این نوشتار ذکر شده است در مورد هر خبری که از منابع مزدور خبری میشنوند تحقیق نمایند و با آشنا شدن با ترفندهای این دشمنان اسلام و ایران و انقلاب تحت تأثیر تبلیغات مغرضانه آنها قرار نگیرند...

 

بخش مطبوعات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]