بهروز سنائی

متولد ١ فروردین ١٣٢٩ در شهر بابل، مازندران

در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۹ در تهران تیرباران شد

 

بهروز سنائی در خانواده‌ای بهائی به دنیا آمد. ۴ ساله بود که خانواده‌اش برای ترویج آئین بهائی به پهلوی دژ (آق‌قلا) در ترکمن‌صحرا مهاجرت کردند. دورۀ دبستان را در آنجا گذراند و برای دبیرستان به تهران رفت. بعد در رشته مهندسی تحصیل کرد و مدرک گرفت. به نواحی مختلفی از ایران مهاجرت کرد و مشغول تجارت شد. در سال ۱۳۵۵ ازدواج کرد و ۱ سال پس از آن در تهران مستقر شد.

در ۱۴ تیر ۱۳۵۹ بازداشت و در اوین زندانی شد. حدود پنج ماه بعد، در روز ۲۶ آذر ۱۳۵۹ تیرباران شد. جسد او را خانواده‌اش با مراسم بهائی به خاک سپردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)