[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی

شیراز

تاریخ: ۲۱ تیر ۶۱

شماره: ۷۲/ ۸۶/ ۶۱

پیوست -----

 

بسمه تعالی

در مقابل دشمن صهیونیست آنقدر خواهیم ایستاد تا بزانویش در آوریم

رئیس جمهور اسلامی ایران ، سید علی خامنه ای

ریاست محترم شرکت نفت فلات قاره ایران ، منطقه نفتی بهرگان سر بنا به تقاضای کتبی آقای بهنام خوشخو و فرزند بهادر نامبرده در تاریخ ۳ اردیبهشت۶۱  باتهام و شرکت در محفل بهائیت و تشکیل محفل نه نفره با شرکت در انتخابات و اظهارات نامبرده جرم ثابت و محکوم به پرداخت [ناخوانا] جریمه و دو ماه و نیم زندان قطعی و اعدام تعلیقی محکوم که پس از طی کردن مدت محکومیت از زندان آزاد گردیده است % ت

 دادستان انقلاب اسلامی شیراز

[امضا]

٢١ تیر ۶۱

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]