[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] بهائیت شناسی

[تاریخ:] ٢٧ آذر ١۴٠٠

 

"بهائیت ، محفل خیانت"

کارگاه کشوری تولید پوستر با موضوع (بهائیت، محفل خیانت)،در دومین جشنواره ملی تجسمی مقدس‌نما، در شهر شیراز آغاز به کار کرد. این کارگاه در ذیل بخش پوستر دومین جشنواره ملی تجسمی مقدس‌نما  ، تولید پوستر (بهائیت محفل خیانت) را مورد توجه قرار داد....

اما از همه قابل تامل اینکه صدای آمریکا درصفحه اینستاگرام خود  به برگزاری کارگاه "بهاییت محفل خیانت" واکنش نشان داد.

صدای آمریکا در واکنش به برگزاری این کارگاه نوشت: جشنواره ها و کارگاه های حکومتی در ایران علیه بهاییان نفرت پراکنی می کنند.

این اولین بار نیست که رسانه های آمریکایی و انگلیسی از فرقه بهاییت حمایت می کنند. این فرقه جاسوس پرور همواره سوژه رسانه های ضدانقلاب برای نفرت پراکنی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]