[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] بهائیت در ایران

[تاریخ:] ٧ دی ١۴٠٠

 

اعلان شرایط نماینده گی مجلس شورای ملی ۱۲۸۵ " معروف به بابی و صوفی و شیخی بودن نباشد "

سلسله قاجار

(پادشاهی انقلاب مشروطیت و انقراض)

بهائیت در ایران : این جماپله ایست که در اعلان ثبت نام کاندیداتوری مجلس شورای ملی در دوران حکومت مظفرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۸۵ در معابر نصب شده است . این اعلان به تازگی از اسناد مجلس منتشر شده ودر متن خود نکته قابل تاملی دارد.

این سند منحصر به فرد نشان می دهد انحراف فرقه های مختلف از سالها قبل مشخص شده است و قوانینی گذاشته شده است که این گروه ها به مجلس راه پیدا نکنند.

یازدهمین شرط این اعلامیه این است که بابی و صوفی و شیخیه نباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]