[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[مهر اداری] اداره اطلاعات مطبوعاتی

تهران: خیابان فردوسی اداره خواندنی‌ها تلفن ۵۷۶۰

شمارهٴ عمومی: -----

شمارهٴ خصوصی ۱۵۹

موضوع: [بندر گز]

 

روزنامه: پرچم اسلام

صفحهٴ: ۳ ستون: ۱

شمارهٴ: ۶۹ مورّخ: ۱۲ شهریور ۹۶

امضاء -----

 

بندر گز

آقای آقا سیّد احمد شهرستانی

مبلّغ اسلامی سؤال می‌کنند با اینکه اطاعت از مقررات رسمی دولت وظیفهٴ اتباع دولت ایران است و بر طبق همان مقرّرات در موقع ثبت ازدواج باید به محاضر رسمی مراجعه کرد. بهایی‌های بندرگز و بندر شاه و گرگان به کدام محضر مراجعه می‌کنند صاحبان محاضر که اطّلاعی ندارند. پس معلوم می‌شود این آقایان علاوه بر مخالفت با دین با دولت نیز آشکارا مخالفت می‌کنند.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]