[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] پرچم اسلام

مورخ: ۱۲ شهریور ۱۳۲۶

شمارهٴ: ۶۹

صفحهٴ: ۳ ستون: ۱

 

بندر گز

آقای آقا سیّد احمد شهرستانی

مبلّغ اسلامی سؤال می‌کنند با اینکه اطاعت از مقررات رسمی دولت وظیفهٴ اتباع دولت ایران است و بر طبق همان مقرّرات در موقع ثبت ازدواج باید به محاضر رسمی مراجعه کرد. بهایی‌های بندرگز و بندر شاه و گرگان به کدام محضر مراجعه می‌کنند صاحبان محاضر که اطّلاعی ندارند. پس معلوم می‌شود این آقایان علاوه بر مخالفت با دین با دولت نیز آشکارا مخالفت می‌کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]