[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

کمیته مرکزی

انقلاب اسلامی ایران

 

شماره: ۴۳۷۸

تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸

 

کمیته موقت انقلاب اسلامی شهرستان محلات

به پیوست عین شکوائیه اهالی گروگان از توابع محلات مبنی بر تعرض به جان و مال این عده به علت اینکه بهائی هستند دستور فرمایید هرچه زودتر گروهی به محل اعزام تا موضوع از نزدیک دقیقاً رسیدگی و از ادامه تعرض جلوگیری شود و همانطور که امام کراراً با صراحت اعلام داشته‌اند اقلیتهای مذهبی در پناه اسلام هستند و به هیچوجه کسی یا کسانی حق مزاحمت و تعرض بیمورد به آنها را ندارند.

نتیجه اقدام را کتباً به کمیته مرکزی گزارش نمایید.

کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران

محمدرضا مهدوی کنی

[مهر و امضا]

 

آدرس: بهارستان، مجلس – شورای ملی تلفن: ۳۱۰۰۱۹ – ۳۱۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]