بهائیانی که از روستای کتا و اطراف آن در کهگیلویه و بویراحمد رانده شده بودند در اردگاهی موقت در نزدیکی اصفهان پناه گرفته‌اند  شهریور ١٣٥٨