[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان

[ناخوانا]

یادداشت

تاریخ ١١ خرداد ۵۹

 

بسم اله القاصم الجبارین

"از بیت المال مسلمین هر گونه پرداختی به افراد بهائی حرام است"

از تو ای برادر و خواهر مسلمان تقاضا داریم که در اسرع وقت افراد بهائی را به این کمیته معرفی نمائید تا نسبت به پاکسازی آنها اقدام گردد.

با تشکر : هیئت پاکسازی و سالم‌ سازی مجتمع

[ناخوانا]

[مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]