[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

تاریخ-----

پیوست-----

 

بسمه تعالی

برادر گلجائی

با سلام

با توجه باینکه شوهر خانم اعلائی در خدمت نظام وظیفه می‌باشد گرچه از اقلیت میباشد اگر قانونی بر این است که نباید بچنین افرادی دفترچه بسیج داد بقانون عمل کنید در غیر اینصورت دستور لازم صادر فرمائید.

ولائی علی

[امضا]

٢٩ بهمن ۶۷

 

 

بسمه تعالی

سرور ارجمندم جناب آقای ولائی

سلام علیکم

احتراماً طبق دستور برادر استاندار کلیه بهائی‌ها نمی‌توانند دفترچه دریافت نمایند

با تقدیم احترام

[ناخوانا]

٣٠ بهمن ۶۷

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]