[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی]

 

شماره -----

تاریخ ۳۱ شهریور ۵۸

پیوست ------

 

اهالی محترم جوشقان

 

همه اگاهیم که با استقرار جمهوری اسلامی در کشورمان در ایران هر کس آزاد است طبق موازین مقدسه اسلامی در زندگی خود تلاش دور از هرگونه توطئه و تخریب بسر برند لذا لازم به تذکر است که از آنجا که در جمهوری اسلامی همه اقلیت‌ها حق حیات و فعالیت دور از توطئه دارند اقلیت بهائیت نیز باید از هرگونه تجاوز و تعدی مصون باشند. خداوند عموم ملت را در پیشبرد اهداف مقدس اسلامی موفق و پیروز گرداند /

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]