[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

اخبار شهرستانها

صفحه ۸

[تاریخ:] شنبه ۱۸ امرداد ۱۳۵۹ مطابق ۲۷ رمضان ۱۴۰۰

شماره ۱۰۶۴

 

۴۵۰ کارمند دولت در ۹ استان تصفیه شدند

۴۴۹ تن از عاملان کم کاری و وابستگان رژیم سابق از ادارات شهرهای مختلف اخراج شدند.

طی روزهای اخیر چندین تن از کارکنان ادارات ۸ استان مشمول تصفیه و پاکسازی شدند.

اخراج ۱۶ استاد و دانشجو و کارمند از دانشگاه شیراز

شیراز-هیات پاکسازی و مبارز در کودتای بیست و هشت مرداد و سعی در تحکیم بخشیدن به مبانی رژیم منحوس پهلوی انفصال دائم از خدمات دولتی و عدم دریافت هرگونه وجوهی از صندوق بازنشستگی و معرفی به دادگاه ویژه انقلاب، ...، فردوس رشیدپور فرزند خداداد انفصال دائم از خدمات دولتی، طیبه بقائی فرزند محمد انفصال دائم از خدمات دولتی با بودن عضویت در فرقه بهائیت،

۴۸ نفر در آموزش و پرورش هرمزگان تصفیه شدند

بندر عباس- خبرنگار کیهان: اداره کل آموزش و پرورش استان ساحلی اعلام کرد بدنبال تصفیه قبلی در این اداره کل، تعداد ۴۸ نفر دیگر مشمول تصفیه شدند این عده عبارتند از:

۱۲ نفر بهائی، ۵ نفر از همکاران ساواک، ۶ نفر رستاخیزی، یکنفر رباخوار، یکنفر متهم به فساد اخلاق و ۲۳ نفر بخاطر داشتن عقاید غیر اسلامی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]