[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

با توجه باینکه بهائیت یک فرقه سیاسی بوده است که در زمان استعمار انگلیس و پس از آن صهیونیست فقط باعث انحراف مردم بوده است چه خودشان افراد ساده‌ای که گول فرقه را خورده‌اند و چه مسلمانانی که بی‌جهت وقت خودشان را صرف بحث با این گروه گذارده‌اند. بنابراین بهیچ وجه بعنوان یک دین و مذهب رسمیت ندارد و اینگونه افراد بایستی فقط در گورستان غیر اهل کتاب دفن گردند.

سیفیان                                              

۲۱ آبان ۶۰

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]