[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت جنگ، لشکر ۹ اصفهان؛ شمارۀ ۸؛ تاریخ: ۵/۱/۱۳۲۳؛ فوری و محرمانه

 

استانداری استان دهم

طبق اطّلاع واصله از شهرضا عدّه[ای] به تحریک مجتهدین محلّی در صدد دسیسه علیه[۱] بهائیان آن‌جا بوده و می‌خواهند آنها را با وضع بدی از شهر خارج نمایند و ممکن است پیش‌آمدهای سوئی رخ دهد. علیٰ‌هذا متمنّی است، مقرّر فرمایند دستورات مقتضی به فرمانداری شهرضا صادر فرمایند. ضمناً به پادگان آن‌جا امر شده در صورت تقاضای فرمانداری مساعدت نماید.

از طرف فرماندهٴ لشکر اصفهان، سرهنگ تکش، [ امضاء: تکش ]

 

[حاشیه:] شمارۀ ۱ – ۵/۱/۲۳

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: بر علیه.