[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی

شهرستان قائم‌شهر

 

بسمه تعالی

شماره ۵۷۷۸

تاریخ ۹ بهمن ۶۳

پیوست -----

 

شبکه بهداری قائم‌شهر

 

بازگشت به نامه شماره ۱۸۲۴۷ / ۷ / ۴ – [٩] بهمن ۶۳ اعلام می‌دارد آقای عبدالمیثاق درخشانی فرزند مسیح ا[لله] به اتهام عضویت در محفل فرقه ضاله بهائیت قائم‌شهر و عضویت در طرح اضطراری بعد از تعطیلی محافل در تاریخ ۲۷ مرداد ۶۳ دستگیر و به موجب حکم دادگاه انقلاب اسلامی قائم‌شهر بدلیل عدم احراز بزه پس از اعلامیه دادستانی در تاریخ ۱۷ دی ۶۳ آزاد گردیده است % ر

دادستانی انقلاب اسلامی قائم‌شهر

۹ بهمن ۶۳

[امضا]

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

بسمه تعالی

امور داروئی برادر دکتر [ناخوانا] اقدام

۹ اسفند ۶۳

[امضا]

[مهر ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]