[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

کمیته موقت انقلاب اسلامی

 

شماره ۴۵۵۰

تاریخ ۱۰ شهریور ۵۸

 

آقای رضا کوشکستانی به اتفاق همراهان مسلح

موضوع مأموریت: بازرسی منزل عباس مهرابی در صورت لزوم احضار ایشان

محل مأموریت: خیابان قره نی

از تاریخ ۲۰ شهریور ۵۸ الی اطلاع ثانوی

سرگروه: آقای رضا کوشکستانی

انتظامات-مهروامضاء

[امضا روی مهر رسمی]

آدرس: [آدرس]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]