[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی

استان آذربایجان شرقی

شماره: -----

تاریخ: ۲  مهر ۱۳۵۹

پیوست ۳۳۹۳۶

 

به: خانم رضوانیه پیروی فارغ‌التحصیل رشته پرستاری

از: سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان آذربایجان شرقی

بازگشت بدرخواست مورخ  ۲  شهریور  ۵۹ با توجه بمفاد دستورالعمل شماره ۲۵۲۲ ۱۱ مرداد ۵۹ استخدام شما بلحاظ غیر رسمی بودن دینتان مقدور نمیباشد علیهذا لازمست هر چه زودتر نسبت به پرداخت تعهد خدمتی خود اقدام نمائید. پ

دکتر جعفر- حسینچی

از طرف مدیر عامل

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

وسیله آقای علی‌اکبر پیروی پدر زن در کارخانه پپسی کولا

[یادداشت دستنویسی ، شماره در بالای صفحه]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]