[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

 

تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۵۹

شماره ق ۱ / ۸۲۲

پیوست -----

 

آقای عنایت خدا سفیدوش

 

به این وسیله به اطلاع می‌رساند موافقت به عمل آمده است که از تاریخ ۱ شهریور ۱۳۵۹ به‌افتخار بازنشستگی قبل از موعد نائل گردید.

موقع را مغتنم شمرده از خدمات و همکاریهای ارزنده شما در صنعت نفت قدردانی نموده و امید است دوران بازنشستگی شما با سلامت و آسایش کامل توأم باشد.

با آرزوی توفیق و سعادت

فتاح علوی

[امضا]

معاون سرپرست امور پخش و خطوط لوله و مخابرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]