[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۱۶ مرداد ١٣٩٠

شماره ۳۰۰۵ / ۳۲۵۸ / ٩٠١٢

پیوست-----

قوه قضائیه

دادگستری کل استان مرکزی

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک

بسمه‌تعالی

رئیس محترم شرکت بیمه ایران

 

سلام‌علیکم

بر اساس اطلاعات واصله مبادرت به عقد قرارداد در امور عینک‌سازی با آقای منزویان از فعّالان فرقه ضالّه

بهائیت نموده‌اید. با توجه به ممنوعیت قانونی عقد قرارداد با افراد وابسته به فرق ضالّه، مقتضی است موضوع را کتباً توضیح دهید.

محمد حسینی طاهری

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]