[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی ۱۳۸۹۹

شمارۀ خصوصی -----

جزوهدان-----

پرونده-----

[آرم]

وزارت کشور

فرماندار اصفهان

دایره -----

شعبه -----

نوع مسوده -----

موضوع مسوده -----

پیوند ------

مسئول پاکنویس-----

پاکنویس -----

ثبت -----

تحریر -----

خروج ------

ماه ------ ۱۳

محرمانه مستقیم

بخشداری فلاورجان

عطف بنامه ۳۲۷ - ۱۲ بهمن ۱۳۲۰ بازجوئی باید بیطرفانه و از روی نهایت دقت باشد که پس از رسیدگی از روی بینظری گزارش جامعی مبنی بر حقیقت و توضیح کامل فرستاده شود.

از طرف فرماندار

مستوفی

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]