[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

کانون کارکنان بازنشسته

صنعت نفت ایران – شیراز

شماره ثبت ۲۵ تاریخ تأسیس ۱ بهمن ۱۳۵۳

 

شماره: [۲۱۰۰]

تاریخ: ۲۷ مرداد ۶۶

 

ریاست محترم بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند برادر عباسعلی زارعیان تا‌کنون از این کانون کالایی یا چیز دیگر دریافت نکردند خواهشمند است عنایت لازم مبذول بفرمایید.

 

من [ناخوانا] التوفیق

با تقدیم احترامات

[بیات زاده] – [امضا]

 

[مهر رسمی]

کانون ۲۵ کارگران باز‌نشسته صنعت نفت فارس- شیراز

 

آدرس – چهارراه پمپ بنزین کانون بازنشستگان صنعت نفت

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]