[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:]

[۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۴]

 

 

همه مردند جز شمعی که میسوزد

«من باید مقررات اسلام و احکام قرآن را بدقت عمل نمایم و مردمان ستمکار و متخلف را هر که باشند بكيفر کردارشان برسانم»

«امیرالمؤمنین علی علیهالسلام»

تعظیم بر اراده توانا و درود بر وجود مطهر پیشوای كبير و عظیمالشان جهان اسلام حضرت آیت‌الله بروجردی که با ابراز تمایل مبارك خویش دائر بکوباندن دار و دسته جاسوسی بهائی ملت مسلمان ایران را از تحریکات شوم و سیاه اجانب بهائی نجات دادهاند

هزار و سیصد و اندی پیش در چنین روزی شمشیر آلوده به زهر ابن ملجم مرادی که در مسجد کوفه فرق رادمردی چون على فرزند برومند و یکتاپرست ابیطالب را...

پس از سالها تحمل زجر و مشقت روحی، پس از سالها مشاهده فجایع ننگین و روحگداز کثیفترین و نانجیبترین عناصر ضد بشر، پس از سالها تجاسر و تجرى یك دار و دسته پليد اجنبی پرست، پس از سالها جنایت و اخلال مشتی رجاله بی سر و پا و پس از سالها تلاش و کوششی که مردم با ایمان و مسلمان و ضد اجنبی در راه ریشه کن نمودن لانه فساد دزدان و جاسوسان بهائی از خود نشان دادند بالاخره دیروز باراده مقدس خداوندی و بفرمان پادشاه مسلمان و خداشناس بدست برادران مسلمان مسلح ما، افسران و سربازان با ایمان و وطنخواه ارتش مرکز تجمع و تحريك و دسته بندی ضديت با دین و ملت و وطن اجامر و اوباش بهائی تصرف و بدوران تظاهر جنایتکارانه یك فرقه گمراه و گمراه‌کننده خاتمه داده شد.

برای برادران غیور و رشید و با ایمان ما، برای سربازان دلاور و از جان گذشته ما که در صحنههای جدالهای خونین و عظیم دینی و ملی ضد اجنبی طی سالهای گذشته همه جا پیشاپیش صفوف پیروز ملت مسلمان ایران پرچم جهاد ضد اجنبی‌پرستی و خیانت را بدوش میکشیدند، برای این فدائیان دلاور اسلام و جانبازان راه حقیقت که تصرف و تملك این لانه فساد نه تنها آرزویشان بلکه یک برنامه اجرائی مسلمشان بوده است اشغال این مرکز خیانت و جاسوسی و ضدیت با اسلام از طرف برادران مسلح مسلمان، ارتش نیرومند اسلامی ایران از صمیم قلب و از سویدای دل تا پای جان مورد تائید و پشتیبانی است.

خواست مقدس پیشوای کبیر و عالی‌شأن و پدر بزرگ روحانی دهها ملیون مسلمان با ایمان شرافتمند حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج‌آقا حسین بروجردی دزدان و جاسوسان خیانتکار بهائی بر فجایع ننگین خود کشیده بودند یکباره بنيان حیات ملت مسلمان ایران را از فنای قطعی و اساس هستی استقلال و موجودیت دینی و ملی و سیاسی این سرزمین اسلامی را از يك اضمحلال و نابودی وحشتناك نجات داده میلیون‌ها مسلمان با ایمان و برادران دلسوخته و متعصب ما را بانجام بزرگترین، مقدسترین و عظیمترین آرزوهای خود که در هم کوبیدن این محور جنایت و جاسوسی و خیانت بود نائل و افتخاری عظیم و درخشان نصيب ارتش بزرگ اسلامی وطن جعفری ما نمود. پادشاه مسلمان ما با صدور فرمان اشغال نظامی لانه جاسوسی و فساد (حظیره‌القدس) که مقدمه. يك تحول عظیم مذهبی علیه دشمنان دین مقدس اسلام است مردانه و شرافتمندانه ثابت نمودند که تا چه حد تعالیم و مبانی مقدس دینی مورد تکریم و احترامشان بوده و تا چه اندازه صمیمانه به تمایل مبارك پیشوای کبیر شیعیان جهان و احساسات پاك و خدای ملت مسلمان خود احترام گذارده آنرا واجبالرعایه میدانند.

اکنون که پادشاه مسلمان و غیور به تبعیت از روح خداپرستی و به پیروی از اوامر مقدس آسمانی نخستین قدم را در بر هم زدن بساط ننگ و فساد و خیانت و جاسوسی دزدان دین و ناموس و شرف و دشمنان روسیاه و بیآبروی ملت و استقلال وطن برداشتهاند مشعلداران فرهنگ مقدس اسلام و منادیان مکتب فضیلت پرور دین خدا، جامعه مقدس روحانیت و فرد فرد افراد ملت از معظم له میخواهند که هر چه زودتر بقایای این ماده فساد را با يك تصفيه قطعی از پیشانی تابناك شرف و افتخار ملی زدوده از ادامه و تجدید حیات این دشمنان دین و ناموس جدا جلوگیری نمایند.

اکنون که برادران مسلح مسلمان ما، سربازان و افسران غیور و خداپرست تحت فرماندهی افسر دلير و وطنخواه سرتیپ تیمور بختیار این لانه فساد را بحق و شرافتمندانه اشغال نموده با بپابان رساندن نخستین مرحله این عمل خدائی ما و برادرانمانرا از يك فیض عظیم که تصرف مکان مزبور بوده است محروم کردهاند باید آخرین مرحله این جنبش الهی با انتقال آنجا بجامعه مسلمان خاتمه یابد.

بفرمان تخلف ناپذیر اسلام مقدس و مردم مسلمان و ضد اجنبی از این پس نام حظیره‌القدس بنام مبارك (مسجد آیتالله بروجردی) خوانده شده و عاملین خداپرست این کردار الهی باید با انتقال این مکان بجامعه کبیر مسلمين وظيفه مقدس خویش را بپایان رسانند.

تملك حظیره‌القدس سابق بوسيله مسلمانان که بوسیله اعليحضرت همایونی و دولت ترتیب آن داده میشود و مراسم تملك آن بوسیله مسلمین افتخاریست که باید نصيب عموم افراد مسلمان شود و کلیه جمعیتهای اسلامی و هیئتهای دینی در روزیکه معین میشود با علائم و پرچمهای مشخصه مذهبی با اقامه نماز بآرزوی دیرین خويش خواهند رسید.

برادران غيور و دلاور در پایان این اعلامیه تاریخی خود را موظف میدانند یکبار دیگر بنمایندگی ملل مسلمان عالم و شیعیان پاکباز و با ایمان توفیق کامل پادشاه مسلمان و غیرتمند و ارتش مقتدر اسلامی خویش را در مبارزه با دشمنان خدا و دین و وطن از درگاه کبریای خدای بزرگ و قهار مسئلت داشته عالیترین عواطف سوزان قلبی و احساسات پاك روحی خود را نثار اراده نیرومند آنان نمایند.

سلام مشتاقانه بر فدائیان دلير و سرسخت اسلام

 درود بیپایان بر ارتش نیرومند اسلامی ایران که لانههای فساد و جاسوسی را یکی پس از دیگری درهم میکوبد

 افتخار بر ملت مسلمان ایران که در جهاد علیه اجانب و بیگانه پرستان مردانه پافشاری میکند

برقرار باد پرچم سبز و مقدس لااله‌الاالله

مرگ و لعنت بردشمنان بیشرم و روسیاه اسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]