[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۵ تیر ١٣۶۱

بنام خدا

اداره کل آموزش و پرورش استان

 

با سلام بدین‌وسیله فتوکپی نامه شماره /۵۲۹۶- ۱۳ خرداد ١٣۶۱ این دفتر منضم به رونوشت مورخ ۲ تیر ١٣۶۱ مقام عالی وزارت منضم به فتوکپی نامه شماره / ۲۷۰۸- ۳۱ فروردین ١٣۶۱ واصله به این دفتر در استان اصفهان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر اشعری- دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی

 

رونوشت:

نماینده دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی در استان یزد- محرمانه

۶/۱۵۷۱۱ - ۱۳ شهریور ١٣۶۱

رونوشت به انضمام فتوکپی نامه شماره / ۵۲۹۶- ۱۳ خرداد ١٣۶۱ دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی و فتوکپی نامه شماره / ۲۷۰۸- ۳۱ فروردین ۱۳۶۱ نماینده دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی در اصفهان به آموزشگاه ----- آموزش و پرورش شهرستان ----- به منطقه ----- ارسال می‌گردد.

 

از طرف مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد- رئوف

 

۸۵۰۱ - ۲۰ شهریور ١٣۶۱ رونوشت تمام به انضمام فتوکپی نامه شماره ۵۲۹۶/ ۱۳ اردیبهشت ١٣۶۱ دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی و فتوکپی نامه شماره ۲۷۰۸- ۳۱ فروردین ١٣۶۱ دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی

 

دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی تهران (واحد پشتیبانی)

احتراماً عطف به نامه شماره / ۲۸۵۶۸- ۵ آذر ١٣۶۰ به استحضار می‌رساند که در مجتمع آموزشی شهید دکتر بهشتی تعداد قابل ملاحظه‌ای دانش‌آموز بهائی وجود دارد که باکمال وقاحت دین خود را ابراز و درصدد تبلیغ می‌باشند و مشکل اساسی در آن مجتمع چگونگی برخورد صحیح با آن‌هاست. با توجه به اینکه اصولاً آن محیط جزو طبقات مرفه می‌باشند که نسبت به اسلام تعهدی نداشته و بی‌تفاوت می‌باشند. به نظر می‌رسد که یکی از راه‌حل‌های مناسب متفرق کردن آن‌ها از اجتماعشان در این مجتمع و گرفتن تعهد کتبی از آنان مبنی بر عدم تبلیغات غیر اسلامی می‌باشد. بهر صورت چنانچه راه‌حل دیگری به نظرتان می‌رسد کتباً اعلام فرمائید. نماینده دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی اصفهان، نامه شماره ۵۲۹۶- ۱۳ خرداد ١٣۶۱ مقام عالی وزارت

احتراماً همراه با ارسال گزارش شماره / ۲۷۰۸- ۳۱ فروردین ١٣۶۱ نماینده این دفتر در اصفهان خواهشمند است درزمینهٔ برخورد با این جریان و جریانات مشابه ادارات کل و دفاتر ذیربط را ارشاد فرمائید.

دفتر بررسی و ارشاد و گزینش نیروی انسانی – علی‌اکبر اشعری

 

[یادداشتهای دستنویس بالای صفحه]

۱/۹۶

 

در پاکت شماره ۳/۱۰۵

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]