[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:]

 

سخنی با بهائیان

با اینهمه کشتار باز در سیاست مداخله نمیکنید؟

در شماره گذشته خبر کوتاهی در مورد اعدام ٧ تن از هموطنان بهائی چاپ کردیم. رژیم جمهوری اسلامی مطابق معمول هر کس را اعدام میکند پیرایه‌ای نظیر طاغوتی، همکاری با کودتاگران وابسته به رژیم سابق، لواط، زنا و غیره باو میبندد.

اما در مورد این هفت تن در اعلامیه قبلی صریحاً اتهام بدلیل بهائی بودن و شرکت در محفل بهائیان عنوان شده و در اطلاعیه بعدی عنوان جاسوس نیز اضافه شده است بدون اینکه اعلام کنند برای کدام کشور جاسوسی میکرده‌اند، به ویژه آنکه یکی از این افراد ٨٥ سال داشته و از عکس هم پیداست که یا نابینا و یا بهر حال نزدیک به کوری بوده است.

ما قبلاً یک‌بار نوشتیم که بهائیان چه در سیاست دخالت کنند چه نکنند بهر حال این جماعت خونخوار حرفه‌ای دست از کشتار مردم، بویژه بهائیان بر نخواهد داشت. جماعت آخوند همواره جنایتکار بوده و اگر بیاد داشته باشید روزهای اول ورود خمینی به تهران، بسیاری از اعدام‌ها در پشت بام خانه او صورت میگرفت و این جلاد بزرگ از صدای تیر و تجسم مرگ دیگران لذت میبرد و همچنان لذت میبرد، کما اینکه روایت است اگر روزی گزارش اعدام باو نرسد، آشفته میشود و بازخواست میکند.

برای این رژیم جهنمی، دلیل منطق، مدرک معنی ندارد، همین جمله مفسد فی‌الارض کافی است.

بدین ترتیب بار دیگر بازمی‌گردیم به هموطنان بهائی و با وجود اینکه به آزادی اندیشه بهر صورتی که باشد معتقدیم، چند ایراد باین دوستان هموطن داریم.

اعلامیه‌هائی در جراید خارجی در مورد "آئین بهائی" چاپ میشود که شعار جالبی نیز همراه آنست. این شعار عبارتست از"یک سیاره یک مردم". ما این شعار را میستائیم و حقیقت هم اینست که انسانها در چنبره، قوانین، مرزها سنت‌ها اسیرند و نباید چنین باشد که خود بحث مفصلی است و جای آن فعلاً بقول آخوندها در این برهه از زمان نیست.

اما این سؤال، بویژه از بهائیان ایرانی، پیش میآید که حتی اگر معتقد به جهان‌وطنی باشیم باز نسبت به آنچه که بر گروهی از انسانها در زادگاه شما حتی در گوشه دیگری از دنیا میگذرد نباید بی‌تفاوت بمانیم و بعذر در سیاست دخالت نمیکنیم، هیچ اقدامی بعمل نیاوریم.

خود این شعار باتمام "اوتوپینر می " که در آنست باز نمیتواند از چهارچوب "سیاست" خارج باشد.

اگر عذر شما، اینست که چون دستور است باید اجرا شود، علیه این دستور هر چه میخواهد باشد قیام کنید. این نوع طرز تفکر همان قشری گری است که خمینی دارد. فکر نمیکنید موقع آن فرا رسیده باشد که تجدیدنظری در دگماتیسم موجود بعمل آید؟

بجرم خیانت به ملت مسلمان ایران

٧ جاسوس در یزد تیر باران شدند

[عکس] جلال مستقیم

[عکس] عبدالوهاب کاظمی

[عکس] نوراله اخترخاوری

[عکس] محمود حسن‌زاده

[عکس] فریدون فریدانی

[عکس] علی مطهری

[عکس] عزیزاله ذبیحیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]