[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] ۱۳ آبان ۱۳۶۰

 

موسوی در پایان سخنان خود به عملکردهای وزارت بهداری اشاره کرد و گفت: دکتر منافی میگویند که مشاور ناشایسته و منحرفی در این وزارتخانه نیست. ایشان جوابهائی دادهاند که با توجه به سخنان دیگر برادران لزومی به طرح همه آنها نیست ولی اگر ادعای آقای ناطق نوری در رابطه با مشاور وزارت بهداری درست نباشد ایشان باید پاسخگو باشند. در مورد برادرمان سرهنگ سلیمی هم گویا شایعهای مطرح است که ایشان عضو انجمن ضد بهائیت هست و احتمال دارد که رای نیاورند. خود ایشان میگویند من گهگاه با اعضای این انجمن بخاطر روابط عاطفی رفت و آمد دارم اما در هیچ برنامه آموزشی ایشان شرکت نداشتهام.

موسوی آنگاه به مشورتهایی که در این مورد با حجتالاسلام خامنهای انجام گرفته اشاره کرد و گفت: به نظر من ایشان از افسرانی هستند که میتوانند در امر انقلاب کارائی بسیار داشته باشند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]