[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از -----

به -----

درباره -----

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کشور شاهنشاهی

(تلفن -----)

 

شماره -----

تاریخ ۳ مهر ۵۹

پیوست -----

 

گواهی سابقه خدمت

بدینوسیله گواهی میشود که خانم طاهره اعظمیان بیش از ۱۵ سال در این اداره بعنوان متخصص در امور انگشت نگاری و بررسی آثار انگشتان مشغول خدمت بوده و در تمام طول خدمت کار او مورد رضایت بوده است این گواهی فقط بمنظور حسن سابقه نامبرده بوده و ارزش دیگری ندارد.

 

سرپرست اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل سرهنگ [٢] یزدی پور

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]