[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] تهران مصور

[تاریخ:] ۵ خرداد

[شماره:] ۶۱۳

 

فرقه اسمعیلیه بآقاخان شکایت کرد

گزارش خصوصی که این هفته از محلات رسیده حاکیست که اخيراً عدهای شیاد و استفاده جو در محلات از جریان مبارزه با بهائیها سوءاستفاده کرده و زحماتی برای پیروان فرقه اسمعیلیه ایجاد کردهاند و این امر ايجاد نگرانی بین پیروان آقاخان نموده و نامه‌ای برای او نگاشته و از وی خواستهاند که از دولت ایران تقاضا کند از حمایت و پشتیبانی خود نسبت بفرقه اسمعیلیه دریغ نورزد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]