[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۱۰۲۷؛ تاریخ پاک‌نویس: ۲۱/۵، تاریخ ثبت: ۲۴/۵/۲۳

 

وزارت کشور

فناءالله سبحانی از بجنورد نامه‌ای نوشته است مبنی بر این‌که اهالی مزاحم بهائیان شده آنها را شتم و ضرب می‌نمایند. به طوری که قادر به ادامه کسب خود و زندگی آزاد نمی‌باشند. دستور فرمایید فرماندار بجنورد نسبت به این امر مراقبت‌های کامل بنمایند که امنیّت شهر مختلّ نشود و نتیجهٴ اقدام را اعلام فرمایید.

نخست وزیر

 

[حاشیهٴ ۱:] جوادزاده.

[حاشیهٴ ۲:] آقای هراتی، پاک‌نویس، ۲۱/۵.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]