[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنام خدا

حضور جناب آقای دکتر فرهودی نیا

اینجانب ناهیده ژیان یک شهروند بهائی که در تبریز زندگی می‌کنم از سال ٩٠از دفن اموات در وادی رحمت جلوگیری می‌کنند لذا تقاضا دارم جهت احقاق شهروندی برای کسب یک قطعه زمین مساعدت فرمائید.

با تشکر فراوان ناهیده ژیان

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]