[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] شاهنشاهی

وزارت کشور

ژاندارمی کشور اسلامی

(تلفن: ----)

 

از: -----

به: -----

موضوع: -----

 

شماره: [ناخوانا]

تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ١٣۵۸

پیوست:-----

 

بسمه تعالی

جناب آقای استاندار شهرکرد سلام‌علیک

محترماً به عرض عالی می‌رسانم که از چند روز پیش افراد مسلح به سرکردگی گردنه‌گیرهای رژیم قبلی اطراف کتا ده بهائی نشین (جزء حوزه بویراحمد) را محاصره کرده‌اند و افرادی هم از اهواز به گفته خودشان برای رسیدگی آمده ولی یاسوج جلوگیری کرده‌اند. در حال حاضر بهائیها پناهنده به ما می‌شوند. با مقامات بالا تماس گرفته بفرمائید فکری بکنند.

والسلام علی ما اتبّع الهدی

مصطفی ودائی پور

[امضا]

۱۸ اردیبهشت ١٣۵۸

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]