[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بخش استفتاء – دفتر آیت‌الله‌العظمی شاهرودی دام‌ظله

A - Ayatullah Al-Ozma Shahroudi to me

۷:۵۰ PM View details

آیا شهروندان ایرانی غیرمسلمان با داشتن مجوزهای لازم و رعایت تمامی قوانین مدون جمهوری اسلامی و قوانین مدون اصناف می‌توانند مانند هر ایرانی مسلمان به کسب و کار مشغول باشند؟ و یا برای ایشان محدودیت و یا قواعدی و رأی قانون اعمال می‌گردد؟

تاریخ پرسش: ۱۲ دیماه ۱۳۹۵

تاریخ پاسخ: -----

نام کاربری:. نیما نوع خواه

کد تحصیلات:

جنسیت: مرد - سن: ۳۶

ایمیل: [آدرس ایمیل]

شماره استفتاء: ۹۵۲۸۰۴

بسمه تعالی

می‌توانند به کسب و کار مشغول باشند.

بخش استفتاء- دفتر آیت‌الله‌العظمی شاهرودی دام‌ظله/

[آدرس ایمیل]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]