[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

کمیته موقت انقلاب اسلامی

 

شماره ۹۸۱ /۹۹۴

تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۵۸

 

کمیته موقت جمهوری اسلامی یاسوج بویراحمد

بطوریکه اطلاع می‌دهند و طبق شکوائیه ضمیمه از طرف عده‌ای از اهالی کتا و هشت قریه مجاور در آن عده‌ای از عناصر فرصت‌طلب تحت عناوین مذهبی و به بهانه بهایی بودن، این افراد را تحت محاصره قرار داده و حتی از چرای گوسفندان آن‌ها در صحرا جلوگیری نموده‌اند و جمعی از آنان نیز متواری و در بیابان‌ها بسر می‌برند. مقتضی است دستور فرمانید سریعاً گروهی جهت تحقیق به محل اعزام و با توجه به اینکه این قبیل اقدامات برخلاف شرع و روش انقلاب اسلامی است و هر چه زودتر به شکایت آنان رسیدگی و موجب امنیت و استقرار آنان در محل اقامتشان را با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی فراهم و از هر نوع اقدامات بی‌رویه و خلاف که برعلیه آن‌ها اعمال می‌شود جلوگیری نمایید.

کمیته مرکزی جمهوری اسلامی

محمدرضا مهدوی کنی

[امضا و مهر رسمی]

[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]