[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بیانیه حضرت آیت‌الله خوئی

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضرات مراجع و علماء اعلام ادام اله برکاتهم

ملت غیور و مسلمان ایران ادام اله تاییداتهم

حوادث اخیر موجب تأثر عمیق اینجانب گردید با تألّمات شدیده روحی در سنین اواخر عمر ناظر صحنه‌های اسف‌انگیز آن هستیم.

[ناخوانا] گرفتاریها، مصائب، حوادث دلخراش، مبارزه ملت بر علیه استبداد برای بدست آوردن حقوق و بر طرف ساختن ظلم خود را شریک میدانیم. [ناخوانا] سیاست دولت‌های سابق پیروی از مرام استبداد اهمال اراده ملّی اسقاط شخصیت روحانیت زیر پا نهادن مقدسات دینی و مقررات مذهبی پیروی از رفتارهای ضد انسانی و ضد اخلاقی و ضد اسلامی عدم التزام بقانون اساسی و هیچگونه قانون دیگر تمام این اعمال نتایجی را بوجود آورده است که آثار شوم و اسف‌انگیز آن [ناخوانا] کشور را فرا گرفته است. درگذشته عواقب وخیم این نوع سیاست را بزمام داران گوشزد نمودیم. مراجع و علماء نیز در این باره نهایت جدیت [یک سطر ناخوانا].

دولت‌های ضد ملی برخلاف اصول شرعی و اخلاقی و برخلاف صریح قانون اساسی دشمنان دین و ملت را فرقه ضاله بهائی و یهود و دیگر عمال بیگانگان کسانیرا که بهیچوجه رابطه دینی میان آنان و ملت ایران یافت نمی ‌شد. در مراکز حساس دولتی گماردند. موضوع فساد و ریشه دوانیدن آن در تمام مراحل اداری بقدری وسیع و واضح بود که زمام داران خود را مجبور باعتراف بآن دیدند. این مفاسد غالباً ناشی از روش مستبدانه‌ی زمام داران بوده که در طول این مدت بسبب عدم توجه باصلاح وضع و رسیدگی بافکار عمومی ملت مسلمان ایران بحوادث تأسف‌آور اخیر منجر شد.

اینجانب در اینمدت مکرراً بزمام داران لزوم اصلاح وضع و رسیدگی بحال مردم و خاتمه دادن بفساد اداری و اجتماعی و آموزشی و غیره را گوشزد نموده ولی متأسفانه نتیجه ئی نگرفتیم.

اینک که اوضاع کشور بصورت تأسف‌آور فعلی درآمده است از ملت شریف و غیور و مسلمان خواستاریم که نه تنها وضع فعلی را در نظر گرفته بلکه آینده‌ی دور یا نزدیک را نیز مورد رسیدگی قرار دهند.

از ملت میخواهیم با شجاعت قدم برداشته ولی با حفظ کامل موازین شرع و در تمام مراحل از علماء اعلام و قاطبه مراجع معظم تقلید تبعیت و پیروی کنند و در خلال مبارزه با ظلم و فساد مجالی برای مغرضین و سوءاستفاده کنندگان باز نکنند.

از دولت میخواهیم که از تجارب تلخ گذشته و حال استفاده کرده و درمقابل خواسته‌های مشروع و عادلانه‌ی علمای اعلام و مراجع تقلید و ملت غیور و مسلمان ایران تسلیم باشند.

از علمای اعلام و مراجع تقلید و امت برکاتهم خواستاریم که در این ظروف حساس، دولت و مردم را بوظائف شرعیه خودشان آشنا نموده و نصیحت کرده و همگی را باحترام جان و مال مسلمین دعوت نمایند.

خداوند همه را موفق بصلاح و اصلاح نموده رفع نگرانی و موجبات آنرا از تمام مسلمین و کشور آنان بفرماید.

ابوالقاسم الموسوی الخوئی

[مهر رسمی]

[ناخوانا] ذی الحجة الحرام ۱۳۹۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]