[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[این سند بر روی کاغذ «مخابرات ایران – تلگرام» نوشته شده است]

 

شیراز تهران ش ۱۱ ک ۲۸ ت ۱۴ بهمن ۶۳

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

به حضور محترم حضرت آیت اله العظمی الامام خمینی

[ناخوانا] الله المسلمین یطول بقائه معاشرت و معامله و انعقاد قرار داد با افراد فرقه ضاله بهائیت حکمش چگونه است؟

سید محسن شمس

 

شیراز اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ - سید محسن شمس

[مهر رسمی] اداره ارسال با تلفن ۳۲۹۳۴۱۰

 

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

از هرگونه معاشرت و مراوده با این فرقه ضاله باید اجتناب شود.

[مهر رسمی] روح‌الله - موسوی

 

[یادداشت دستنویسی، شماره در بالای صفحه]

                              

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]